Werken bij DLV Advies

Rafke: ‘TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN DOOR EERLIJK ADVIES’

Na afronding van haar studie Bedrijfskunde & Agribusiness aan de HAS, begon Rafke Cleutjens fulltime in het bedrijf van haar ouders. Een gemengd agrarisch bedrijf met vleesvarkens en akkerbouw. Ze kwam er al snel achter dat het nog te vroeg was om volledig thuis te werken en wilde graag elders haar visie ontwikkelen. Zodoende ging ze op zoek naar een bedrijf waarin ze de werkzaamheden kon blijven combineren met het bedrijf thuis.

WAT BETEKENT MET DE POTEN IN DE KLEI VOOR:

Rafke Cleutjens

Inmiddels werkt Rafke ruim 2,5 jaar als adviseur Financieel Management voor de intensieve veehouderij bij DLV Advies. Dat neemt niet weg dat ze openstaat voor andere sectoren.

Samen met ondernemers kijken waar kansen liggen

“Bezig zijn met economische vraagstukken, waaronder het analyseren van resultaten en samen kijken met ondernemers waar kansen liggen, is iets waar ik energie van krijg!”, stelt Rafke. Het merendeel van haar werkzaamheden is gericht op het speerpunt Financieel Management, echter werkt ze ook veel samen met het projectenteam. “Innovatieve projecten die mogelijk veel kunnen gaan betekenen voor de agrarische sector spreken mij ontzettend aan.”

Op de koffie

“Ik ben bij DLV Advies terechtgekomen middels een open sollicitatie. Het bedrijf kende ik vanuit mijn connecties in de sector en sprak mij aan door de veelzijdigheid aan kennis en advies; dit kwam overeen met mijn ambities en leergierigheid. Ik belde vervolgens Vic Boeren, adviseur Financieel Management en teamleider in regio Zuid en werd uitgenodigd voor de koffie. Tijdens dit gesprek heb ik mijn motivatie toegelicht. Toegevoegde waarde leveren door het geven van waardevol én eerlijk advies is iets wat ik belangrijk vind. Wat zijn de financieel technische resultaten van een bedrijf op dit moment en hoe kunnen we dat met effectieve en goed toepasbare maatregelen verbeteren.”

Bedrijfsspecifieke saldoanalyse

Hiermee doelt Rafke onder andere op bedrijfsspecifieke saldoanalyse en de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognoses. Rafke: “Wanneer ik een saldoanalyse maak, kijk ik hoe het bedrijf er op dat moment voorstaat. Vanuit hier kun je je strategie bepalen: ben je tevreden met de uitkomst of zijn er aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig? Het onderscheidende van onze saldoanalyse, de voerwinstmonitor, in vergelijking met andere analyses, is dat deze te herleiden zijn tot een bepaalde benchmark; zo hebben we een Basis NL benchmark, maar ook een aparte Beter Leven benchmark. We kijken naar verschillen tussen voer (droog- of brijvoer) en sekse (borgen en beren). Door te selecteren op benchmarktype weet je dat je als ondernemer je bedrijf in de juiste rang aan het spiegelen bent; dit voorkomt een vertekend beeld. Bij het prognosticeren van de maandelijkse cijfers, kijken we eveneens naar voorbeelden in de praktijk. De voerwinstmonitor in combinatie met de voerwinstprognose zorgt ervoor dat je als ondernemer je cijfers beter begrijpt, waardoor je nóg sneller kansen en bedreigingen ziet en waar mogelijk op kunt inspelen.”

Juiste balans

Dat betekent natuurlijk niet dat Rafke alleen in de cijfers zit. Rafke: “Juist de balans tussen strategie en uitvoer in combinatie met onze klantbezoeken waar waardevolle keukentafelgesprekken worden gevoerd, maakt dit werk zo bijzonder.” Die meerwaarde leveren aan de klant spreekt de jonge adviseur het meeste aan in haar vak. “Ik ben nog jong maar heb uiteraard veel praktijkervaring vanuit mijn thuissituatie meegekregen. Natuurlijk moet én wil ik nog veel leren, maar dat zal over tien jaar niet anders zijn. Gelukkig werk ik samen met collega’s die ontzettend veel kennis en ervaring hebben. Rugdekking heb ik altijd.”

 “Onze bedrijfscultuur moet bij je passen. Je wordt hier in het diepe gegooid, maar altijd met hulp van alle specialisten om je heen. Lukt het je om die kar te trekken dan is het fantastisch om hier te mogen werken.”

Hoogwaardige Mestverwerking

Meerwaarde heeft Rafke ook geleverd aan een aantal klanten waarvoor zij de subsidie Hoogwaardige Mestverwerking (HMV) heeft aangevraagd. Een subsidieprogramma van de Nederlandse overheid dat gericht is op het verminderen van de milieueffecten van mestoverschotten in de landbouwsector. De subsidie is bedoeld om de ontwikkeling en implementatie van technologieën te stimuleren die mest omzetten in hoogwaardige producten zoals biogas, kunstmestvervangers en organische meststoffen. Het programma biedt veehouders financiële ondersteuning voor investeringen in mestverwerkingstechnologieën en -installaties. De subsidie dekt een deel van de kosten van investeringen in hoogwaardige mestverwerking en kan oplopen tot maximaal 40% van de totale investeringskosten. “Dit waren bijzondere casussen en gezien de openstellingsperiode een race tegen de klok,” vervolgt de adviseur. “De openstelling duurde slechts enkele weken en voor ons was het de eerste keer dat we deze specifieke regeling aanvroegen. Het resultaat liegt er niet om. We hebben onze klanten kunnen verblijden met een gegunde subsidie waarmee zij de ontwikkeling in gang kunnen zetten!”

VOL-training

Naast alle ondersteuning van ervaren collega’s biedt DLV Advies een 2-jarig opleidingstraject aan voor alle nieuwe medewerkers. Vast op het programma staat de VOL-training: ‘Vooruitstrevend Ondernemend en Lef’. Wij vragen Rafke hoe zij het opleidingstraject heeft ervaren. “Ik moest even uit mijn comfortzone stappen. De VOL-training is behoorlijk intens, er word je een spiegel voorgehouden die je laat zien wie je bent, waar je staat en waar je in de toekomst naar toe wilt. Dit in combinatie met de innovatie-dagen, waar je op een informele en interactieve wijze kennis maakt met onze bedrijfscultuur en visie, zorgt al snel voor een sterke band met andere nieuwe collega’s en betrokkenheid met het bedrijf. En onze bedrijfscultuur moet bij je passen. Je wordt hier in het diepe gegooid, maar altijd met hulp van alle specialisten om je heen. Lukt het je om die kar te trekken dan is het fantastisch om hier te mogen werken”, aldus Rafke.

Meer over Rafke

Adviseur financieel management

DLV Advies Uden
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
info@dlvadvies.nl
0413 33 68 00

RAFKE IN HET NIEUWS

Hoe is het gesteld met het dierenwelzijn bij varkenshouderijen? Dat wil de NVWA beter in beeld krijgen. Op 20 november zijn zij gestart met het uitvoeren van inspecties die onderdeel zijn van een nalevingscontrole. De resultaten zullen door de NVWA worden gebruikt om toekomstige inspecties gerichter uit te voeren. Ook kunnen ze over specifieke onderwerpen communiceren waarvan is gebleken dat dit bij varkenshouderijen extra aandacht en prioriteit nodig heeft om het welzijn van varkens te verbeteren. Lees meer

Onlangs is de subsidie Hoogwaardige Mestverwerking (HMV) opengesteld door RVO, waarbij 40% van de kosten voor de ver- of nieuwbouw van een mestverwerkingsinstallatie wordt vergoed. Mogelijk is deze subsidieregeling interessant voor uw bedrijf.  Lees meer

‘Kans voor varkenshouders om in te stappen’

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven Keurmerk voor varkens aangescherpt. Volgens Paul Bens, directeur DLV Advies, is dit een belangrijk moment, waarop de kaarten voor dit concept voor de komende jaren worden geschud. “Er zullen varkenshouders zijn die de benodigde investeringen niet meer aangaan. Voor andere ondernemers kan dat juist kansen bieden om voor dit concept te gaan produceren.” Lees meer

Bekijk onze beschikbare vacatures

WORD JIJ RAFKE'S NIEUWSTE COLLEGA?

Werken bij DLV Advies betekent afwisseling, veel vrijheid en volop kansen om je doelen te bereiken. Je werkt voor het grootste agrarische adviesbedrijf dat betrokken is bij de nieuwste innovaties in de agrarische sector op het gebied van onder andere emissiebeperking, mestbewerking en energie. DLV Advies werkt landelijk en is marktleider als het gaat om advisering aan agrarisch ondernemers binnen de varkens- en rundveehouderij en agrarische bouw.